Oppitunti 21 - MovingObjects scripti

Tällä oppitunnilla teemme hahmojen liikuttamiseen tarvittavan luokan. Luokka pitää huomen pelihahmon ja vastustajien liikuttamisesta. Hahmojen liikuttamiseen käytetään tekniikkaa nimeltään luokan perintä.

 

Perintää käytetään, kun ohjelmassa tarvitaan useita luokkia, joiden muuttujat ja ominaisuudet ovat samoja.

 

Esimerkki perinnästä:

Kuvassa Pelaaja, Vastustaja1 ja Vastustaja2 aliluokat perivät Pelihahmo pääluokan muuttujat ja ominaisuudet.

Tehtävä - MovingObject script

 

1. Mene Project ikkunan Scripts-kansioon ja luo sinne C# scripti nimeltään MovingObject ja avaa se

2. Esittele MovingObjects scriptissä julkiset ja yksityiset muuttujat ja kirjoita Start()-funktio. Muista lukea tarkkaan kommentoinnit! Tässä scriptissä mennään syvälle C#-kieleen, mutta älä huolehdi, jos et ymmärrä kaikkea. MovingObject luokka perii muuttujia ja ominaisuuksia yläluokalta.

3. Kirjoita Move - funktio

4. Kirjoita SmoothMovement - funktio

5. Kirjoita AttemptMove

6. Tarkista, että koodi tulkkaantuu oikein. Tämä koodi ei vielä varsinaisesti tee mitään. Toimiakseen MovingObjects script tarvitsee Enemy ja Player scriptit, jotka teemme myöhemmin.

 

Suomen Tiedekoulu Oy